Friday, October 28, 2011

Guru Paramabara of Three Mutts


RADHE KRISHNA 07-10-2011
Guru Paramabara of Three Mutts (Uthiradi mutt, Vyasaraja mutt (Sosale) & Raghavendra Swamy Mutt)


GURU PARAMPARA : SRI UTTARADI MUTT1.SRIMAD ANANDA TIRTHARU BADRI PRAVESA MAGHA SUD NAVAMI2.SRI PADMANABHA TIRTHARU NAVA BRINDAVANA KARTHIKA BAH CHATURDASI3.SRI NARAHARI TIRTHARU HAMPI PUSHYA BAH SAPTHAMI4.SRI MADHAVA TIRTHARU MANNUR (MANIPUR)BHADRAPADA AMAVASYA5.SRI AKSHOBYA TIRTHARU MALKHEDA MARGHA BAH PANCHAMI6.SRI JAYA(TEEKA) TIRTHARU MALKHEDA ASHADA BAH PANCHAMI7.SRI VIDYADHIRAJA TIRTHARU YARAGHOLA VAISAKHA SUD TRITEEYA8.SRI KAVINDRA TIRTHARU NAVA BRINDAVANA CHAITRA SUD NAVAMI9.SRI VAGEESHA TIRTHARU NAVA BRINDAVANA CHAITRA BAH CHATURTI10.SRI RAMACHANDRA TIRTHARU YARAGHOLA VAISAKHA SUD SHASTI11.SRI VIDYANIDHI TIRTHARU YARAGHOLA KARTHIKA BAH CHATURTI12.SRI RAGHUNATHA TIRTHARU MALKHEDA MARGHA BAH TRITEEYA13.SRI RAGHUVARYA TIRTHARU NAVA BRINDAVANA JYESHTA BAH TRITEEYA14.SRI RAGOOTHAMA TIRTHARU THIRUKOVILUR PUSYA SUD EKADASI15.SRI VEDAVYASA TIRTHARU PENUKONDA CHAITRA SUD TRITEEYA16.SRI VIDYADEESHA TIRTHARU EKACHAKRANAGAR PUSHYA BAH CHATURDASI17.SRI VEDANIDHI TIRTHARU PANDHARPUR KARTHIKA SUD EKADASI18.SRI SATYAVRATA TIRTHARU SANGLI PHALGUNA SUD SASHTI19.SRI SATYANIDHI TIRTHARU NIVRITT SANGAMA MARGHA SUD DASAMI20.SRI SATYANATHA TIRTHARU VEERACHOLAPURAM MARGHA SUD EKADASI21.SRI SATYABINAVA TIRTHARU NACHIARGUDI JYESHTA SUD CHATURDASI22.SRI SATYAPOORNA TIRTHARU KOLAPUR JYESTA BAH DWITEEYA23.SRI SATHYAVIJAYA TIRTHARU AARANI CHAITRA BAH EKADASI24.SRI SATYAPRIYA TIRTHARU MANAMADURAI CHAITRA SUD TRIYODASI25.SRI SATYABDHA TIRTHARU SAVANOOR PHALGUNA BAH PRATIPADA26.SRI SATYASANDHA TIRTHARU MAHISHI JYESTA SUD DWITEEYA27.SRI SATYAVARA TIRTHARU SANTHEBENNUR SRAVANA SUD SAPTHAMI28.SRI SATYADHARMA TIRTHARU HOLEHONNUR SRAVANA SUD TRIYODASI29.SRI SATYASANKALPA TIRTHARU MYSORE ASHADA POORNIMA30.SRI SATYASANTHUSHTA TIRTHARU MYSORE PHALGUNA AMAVASYA31.SRI SATYAPARAYANA TIRTHARU SANTHEBENNUR ASWINA SUD SAPTHAMI32.SRI SATYAKAMA TIRTHARU ATHAAKUR PUSHYA BAH SASHTI33.SRI SATYESHTA TIRTHARU AATHAKUR BADHRUPADASUD EKADASI34.SRI SATYAPARAKRAMA TIRTHARU CHITTAPUR ASWINA SUD ASHTAMI35.SRI SATYAVEERA TIRTHARU KORALAHALLI KARTIKA SUD ASHTAMI36.SRI SATYADHEERA TIRTHARU AATHAKUR JYESHTA BAH NAVAMI37.SRI SATYAGNANA TIRTHARU RAJAMUNDRI CHAITRA SUD EKADASI38.SRI SATYADYANA TIRTHARU PANDHARPUR CHAITRA SUD ASHTAMI39.SRI SATYAPRAGYA TIRTHARU AATHAKUR CHAITRA SUD ASHTAMI40.SRI SATYABHIGYA TIRTHARU RANEBENNUR PUSHYA BAH ASHTAMI41.SRI SATYAPRAMODA TIRTHARU THIRUKOILUR KARTHIKA SUD TRITIYA

42 SRI SATYATMA TIRTHARU

PRESENT PITATHIPATHISRI SRI SATYATMA THIRTHARUGURU PARAMPARA : SRI VYASA RAJA MUTT


1.SRIMAD ANANDA TIRTHA BADRI PRAVESA MAGHA SUD NAVAMI

2.SRI PADMANABHA TIRTHA NAVA BRINDAVANA KARTHIKA BAH CHATURDASI

3.SRI NARAHARI TIRTHARU HAMPI PUSHYA BAH SAPTHAMI

3.SRI NARAHARI TIRTHA HAMPI PUSHYA BAH SAPTHAMI

4.SRI MADHAVA TIRTHA MANNUR (MANIPUR)BHADRAPADA AMAVASYA

5.SRI AKSHOBYA TIRTHA MALKHEDA MARGHA BAH PANCHAMI

6.SRI JAYA(TEEKA) TIRTHA MALKHEDA ASHADA BAH PANCHAMI

7.SRI VIDYADHIRAJA TIRTHA ERAGHOLA VAISAKHA SUD VAISAKA

2.SRI NARAHARIAYANA TIRTHARU SANTHEBENNUR ASWINA SUD SAPTHAMI

8.SRI RAJENDRA TIRTHA ERAGHOLA VAISAKA SUD PURNIMA

9.SRI JAYADWAJHA TIRTHA ERAGHOLA KARTHIKA SUD PURNIMA

10.SRI PURUSHOTTAMA TIRTHA APPOOR CHAITRA SUD PRATHIPADA

11.SRI BRAHMANYA TIRTHA APPOOR VAISAKA BAH DWADASI

12.SRI VYASA RAJARU NAVA BRINDAVANA PHALGUNA BAH CHATURTI

13.SRI SRINIVASA TIRTHA NAVA BRINDAVANA VAISAKA BAH PANCHAMI14.SRI RAMA TIRTHA NAVA BRINDAVANA AWIJITHA SUD CHATURDASI15.SRI LAKSHMIKANTHA TIRTHA PENUKONDA SRAVANA SUD SAPTAMI16.SRI SRIPATHI TIRTHA VELLORE ASADHA SUD DWADASI17.SRI RAMACHANDRA TIRTHA RAYA VELLORE MARGASIRSHASUD TRITIYA18.SRI LAKSHMIVALLABHA TIRTHA VELLORE PUSHYA SUD PANCHAMI19.SRI LAKSHMINATHA TIRTHA SRIRANGAM SRAVANA SUD DWADASI20.SRI LAKSHMIPATHI TIRTHA SRIRANGAM KARTHIKA SUD EKADASI21.SRI LAKSHMINARAYANA TIRTHA BADRIKASRAMA KARTHIKA SUD TRIYODASI22.SRI RAGHUNATHA TIRTHA TIRU MAKKADALU ASADHA SUD CHATURTHI23.SRI JAGANNATHA TIRTHA KUMBAKONAM PUSHYA SUD DWITIYA24.SRI SRINATHA TIRTHA TIRU MAKKUDALU PUSHYA SUD CHATURTHI25.SRI VIDYANATHA TIRTHA KUMBAKONAM VAISAKA SUD EKADASI26.SRI VIDYAPATHI TIRTHA KUMBAKONAM VAISAKA SUD CHATURTHI27.SRI VIDYA VALLABHA TIRTHA TIRU MUKKUDALU MARGASIRSHASUD NAVAMI28.SRI VIDYAKANTHA TIRTHA SOSHALAI JYESHTA SUD NAVAMI29.SRI VIDYANIDHI TIRTHA SOSHALAI ASADHA BAH EKADASI30.SRI VIDYAPOORNA TIRTHA SOSHALAI SRAVANA SUD SASHTI31.SRI VIDYA SRI SINDHU TIRTHA SOSHALAI ASADHA SUD ASHTAMI32.SRI VIDYA SRIDHARA TIRTHA SRIRANGAM CHAITRA BAH CHATURDASI33.SRI VIDYA SRINIVASA TIRTHA SOSHALAI VAISAKA SUD CHATURTHI34.SRI VIDYA SAMUDRA TIRTHA SOSHALAI KARTHIKA SUD DWITIYA35.SRI VIDYA RATNAKARA TIRTHA SOSHALAI VAISAKA BAH NAVAMI36.SRI VIDYA VARITHI TIRTHA SRIRANGAM BHADRAPADA BAH PANCHAMI37.SRI VIDYA PRASANNA TIRTHA SOSHALAILORE MARGASIRSHASUD PAURNIMA38.SRI VIDYA PAYONIDHI TIRTHA TIRU MUKKADALU EASWARA BAH DASAMIPRESENT PITATHIPATHISRI SRI VIDYA VACHASPATI THIRTHARUGURU PARAMPARA :SRI RAGHAVENDRA SWAMIGALA GURU


The Guru Parampara (Lineage of Saints) of Jagadguru
Srimanmadhvacharya Moola Maha Samsthana,
Sri Raghavendra Swamy Mutt is given below.

Sri Hamsanamaka Paramatma
Sri Chaturmukha Brahma
Sri Sanaka Teertharu
Sri Sanandana Teertharu
Sri Sanatkumara Teertharu
Sri Sanatana Teertharu
Sri Doorvasa Teertharu
Sri Jnananidhi Teertharu
Sri Garuda vahana Teertharu
Sri Kaivalya Teertharu
Sri Jnanesha Teertharu
Sri ParaTeertharu
Sri Satyaprajna Teertharu
Sri Prajna Teertharu.
Sri Achyutaprekshacaryaru.
Sri Madhwacharyaru


1.SRIMAD ANANDA TIRTHA BADRI PRAVESA MAGHA SUD NAVAMI

2.SRI PADMANABHA TIRTHA NAVA BRINDAVANA KARTHIKA BAH CHATURDASI

3.SRI NARAHARI TIRTHA HAMPI PUSHYA BAH SAPTHAMI

4.SRI MADHAVA TIRTHA MANNUR (MANIPUR)BHADRAPADA AMAVASYA

5.SRI AKSHOBYA TIRTHA MALKHEDA MARGHA BAH PANCHAMI

6.SRI JAYA(TEEKA) TIRTHA MALKHEDA ASHADA BAH PANCHAMI

7.SRI VIDYADHIRAJA TIRTHA YARAGHOLA VAISAKHA SUD TRITEEYA

8.SRI KAVINDRA TIRTHA NAVA BRINDAVANA CHAITRA SUD NAVAMI

9.SRI VAGEESHA TIRTHA NAVA BRINDAVANA CHAITRA BAH CHATURTI

10.SRI RAMACHANDRA TIRTHA ERAGHOLA VAISAKHA SUD SHASTI

11.SRIMAD ANANDA TIRTHA BADRI PRAVESA MAGHA SUD NAVAMI

11.SRI VIBHUDENDRA TIRTHA TIRUNELVELI MARGHA BAH NAVAMI

12.SRI JITAMITRA TIRTHA SHIVPUR MARGHASIRSA AMAVASI

13.SRI RAGHUNANDA TIRTHA HAMPI KARTI BAH ASHTAMI

14.SRI SURENDRA TIRTHA MADURAI PUSHYA SUD DWADASI

15.SRI VIJAYENDRA TIRTHA KUMBAKONAM JYESHTA BAH TRAYODASI

16.SRI SUDEENDRA TIRTHA NAVA BRINDAVANA PHALGUNA BAH DWITIYA

17.GURU SARVA BHOWMA SRI RAGHAVENDRA TIRTHA

MANTRALAYA SRAVANA SUD DWADASI

18.SRI YOGEENDRA TIRTHA SRIRANGAM MAGHA SUD DASAMI

19.SRI SOORINDRA TIRTHA MADURAI JYESHATA SUD DWITIYA

20.SRI SUMATEENDRA TIRTHA SRIRANGAM ASHVIN BAH SAPTAMI

21.SRI UPENDRA TIRTHA SRIRANGAM MARGHA BAH ASHTAMI

22.SRI VADEENDRA TIRTHA MANTRALAYA JAISH SUD NAVAMI

23.SRI VASUDENDRA TIRTHA KENCHANGUDI ASHVIN BAH SAPTAMI

24.SRI VARADENTRA TIRTHA PUNE ASHADA SUD SASHTI

25.SRI DHIRENDRA TIRTHA HOSERETTI PHALGUNA SUD TRAYODASI

26.SRI BHUVANENDRA TIRTHA RAJAVLLI VAISAKA BAH SAPTAMI

27.SRI SUBHODENDRA TIRTHA NANJANGUDU CHAITRA BAH TRITIYA

28.SRI SUJANENDRA TIRTHA NANJANGUDU KARTIH BAH ASHTAMI

29.SRI SUJNANENDRA TIRTHA NANJANGUDU SRAVANA BAH CHATURTHI

30.SRI SUDARMENDRA TIRTHA MANTRALAYA PUSHYA BAH PANCHAMI

31.SRI SUGUNENDRA TIRTHA CHITTOOR MARGHA SUD PURNIMA

32.SRI SUPRAGNANENDRA TIRTHA NANJANGUDU MARGHA BAH SASHTI

33.SRI SUKRUTEENDRA TIRTHA NANJANGUDU ASHVIN SUD DASAMI

34.SRI SUSHEELENDRA TIRTHA HOSERETTI ASHADA SUD TRITIYA

35.SRI SURVATEENDRA TIRTHA MANTRALAYA VAISAKA SUD DWADASI

36.SRI SUYAMEENDRA TIRTHA MANTRALAYA PUSHYA SUD DWITIYA

37.SRI SUJAYEENDRA TIRTHA MANTRALAYA MAGHA SUD CHATURTHI

38.SRI SRI SUSHMEENDRA TIRTHA

PRESENT PITATHIPATHI (PRESENT PONTIFF)

39.SRI SUVATEENDRA TIRTHARU


Guru Parampara Slokas

ಶ್ರೀಶಾದಿ ದೇವತಾರ೦ಭಾ೦ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಸುಮಧ್ಯಮಾಮ್
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದ್ಗುರು ಪರ್ಯ೦ತಾ೦ ವ೦ದೇ ಗುರು ಪರ೦ಪರಾ೦ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಧ೦ಸ೦ ವಿಧಾತಾರ೦ ಸನಕಾದಿ ಗುರೂನಪಿ
ದೂರ್ವಾಸಸ೦ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ೦ ಖಗವಾಹನ ಸ೦ಜ್ಞ್ನಿತಮ್ ||

ಕೈವಲ್ಯತೀರ್ಥ ಜ್ಞ್ನಾನೇಶ೦ ಪರತೀರ್ಥ ಗುರು೦ ತಥಾ
ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ೦ ಗುರು೦ ಪ್ರಾಜ್ಞ೦ ಚಾನ್ಯಾನ್ ಸನಕ ವ೦ಶಜಾನ್ ||

ನತ್ವಾಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯತೀರ್ಥ ಮಧ್ವತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸದ್ಗುರು೦
ಶ್ರೀಮಧ್ವ ತೀರ್ಥ ನಾಮಾನ೦ ಭಾಷ್ಯಕಾರ೦ ಭಜೇನಿಶ೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ತಾಗುರವ: ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟ೦ ದೈವ೦ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿ:
ಆಚಾರ್ಯಾ: ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾ: ಸ೦ತುಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೃತ೦ ಭಾಷ್ಯಾಮಾದೌ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕ೦
ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋನ್ನಮಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ||

ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ ಸ್ಥಿತಾ
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಹರಿ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ಸತ್ತತ್ವ೦ ಬಾಧಿತಾಖಿಲ ದುರ್ಮತ೦
ಬೊಧಿತಾಖಿಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗ೦ ಮಾಧವಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಪಿನ೦ ತತ್ವಮಸ್ಸಿನಾಛ್ಛಿನತ
ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||

ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನ: ಕಾಮಿತಾರ್ಥನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ಸೇವೇ ತ೦ ಜಯಯೋಗೀ೦ದ್ರ೦ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಚಿದಂ ಸದಾ ||

ಮಾದ್ಯದದ್ವೈತ್ಯ೦ಧಕಾರ ಪ್ರದ್ಯೋತನಮಹರ್ನಿಶ೦
ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಗುರು೦ ಹೃದ್ಯಾಮಿತ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ವೀ೦ದ್ರಾರೂಢ ಪದಾಸಕ್ತ೦ ರಾಜೇ೦ದ್ರ ಮುನಿಸೇವಿತ೦
ಶ್ರೀ ಕವೀ೦ದ್ರ ಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಭಜತಾ೦ ಚ೦ದ್ರ ಸನ್ನಿಭ೦ ||

ವಾಸುದೇವ ಪದದ್ವ೦ದ್ವ ವಾರಿಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ೦
ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಶಲ೦ ವಾಗೀಶ ಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||

ದ್ಯುಮಣ್ಯಬೀಜನಾಬ್ದಿ೦ದು೦ ರಾಮವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಚಕ:
ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಗುರುರ್ಭ್ರುಯಾತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ: ||

ಅಕೇರಲ೦ ತಥಾ ಸೇತು೦ ಮಾಗ೦ಗ೦ ಚ ಹಿಮಾಲಯ೦
ನಿರಾಕೃತಾದ್ವೈತ ಶೈವ೦ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸಪ್ತರಾತ್ರ೦ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಾ ಮುಶಿತ್ವಾ ಪುನರುಥ್ಥಿತ೦
ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಗುರು೦ ವ೦ದೇ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಕರೋದ್ಭವ೦ ||

ಪರೈರಪಹೃತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಾತ್
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಘುನ೦ದನ್ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

ಯಶ್ಚಕಾರೋಪವಾಸೇನ ತ್ರಿವಾರ೦ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ೦
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತೀ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇ೦ದ್ರ ತಪಸ್ವಿನೇ ||

ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಮಾನಸಾ೦ ಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ
ಭಜತಾ೦ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮ: ||

ಕುಶಾಗ್ರಮತಯೇ ಭಾನುದ್ಯುತಯೇ ವಾದಿ ಭೀತಯೇ
ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪತಯೇ ಶ್ರೀಸುಧೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ನಮ: ||

ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾ೦ತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇ೦ದೀವರೇ೦ದವೇ
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯ೦ತ ದಯಾಲವೇ ||

ಸಾ೦ದ್ರಬೊಧಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಸ್ತ೦ದ್ರ ಮನಸೇ ಹರೌ
ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಯೋಗೀ೦ದ್ರ ಯೋಗಿನೇ ||

ರಾಘವೇ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತಧಿಯೇ ಯೋಗೀ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತ ಸೂನವೇ
ಶ್ರೀಮತ್ಸೂರೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ಸುತಪೋನಿಧಯೇ ನಮ:

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾ೦ಬೊಧಿ ಪೂರ್ಣೇ೦ದುಮಕಲ೦ಕಿನ೦
ಸುಜನಾ೦ಬುದಿಭಾಸ್ವ೦ತ೦ ಸುಮತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಕೃಪಾರಸಾಮೃತಾ೦ಬೊಧಿಮಪಾರಮಹಿಮಾನ್ವಿತ೦
ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ತಪೋಮೂರ್ತಿ೦ ಉಪೇ೦ದ್ರಗುರುಪು೦ಗವ೦ ||

ವ೦ದಾರುಜನಸ೦ದೋಹ ಮ೦ದಾರುತರು ಸನ್ನಿಭ೦
ವೃ೦ದಾರಕ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ವ೦ದೇ ವಾದೀ೦ದ್ರ ದೇಶಿಕ೦ ||

ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವ೦
ವೇದವೇದಾ೦ಗ ಚತುರ೦ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ವಾದೇವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥಿನಾ೦
ವದಾನ್ಯ ಜನಸಿ೦ಹಾಯ ವರದೇ೦ದ್ರಾಯ ತೇ ನಮ: ||

ಧರಣಿಮ೦ಡಲೇಖ್ಯಾತ೦ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಬೃ೦ಹಿತ೦
ಧೀಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭ೦ ಧೀರಸಿ೦ಹ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಭೂದೇವ ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜ೦ ಭೂತಿಮ೦ತಮಭೀಷ್ಟದ೦
ಭೂತಲೇ ಸಾಧುವಿಖ್ಯಾತ೦ ಭುವನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಸೇವಾಸಮೂದ್ಭೂತಾ ಸುಖಸ೦ವಿತ್ಸುಮಾಶ್ರಮ೦
ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟದಾತಾರ೦ ಸುಭೋದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಯುಕ್ತಿಜಾಲಸಹಿತ೦ ಸುಜನಾಮೋದಕಾರಿಣ೦
ಸುರೋತ್ತಮ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಸಾರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞ೦ ಸುರದ್ರುಮಸಮ೦ಸತಾ೦
ಸುರಾಧಿಪ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾ೦ಶುಮಿವ ಸ೦ಭೂತ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಸುಧಾ೦ಬುಧೌ
ಸುಧೀಸ೦ದೋಹಸ೦ಸೇವ್ಯ ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋಥ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ವನ್ಮಣಿರಾಜಿತ೦
ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪ್ರದಾತಾರ೦ ಸುಗುಣೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಸರ್ವಸುಬುಧಾನ೦ದದಾಯಕಾನ್
ಸುಪ್ರಜ್ಞೇ೦ದ್ರಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸ ಮಾರ್ತಾ೦ಡ೦ ಸುಗುಣಾಕರ೦
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯ೦ ಸುಕೃತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧಾದ್ಯಮಲಸದ್ಬೋಧ೦ ಸುಕೀರ್ತಿವಿಲಸದ್ದಿಶ೦
ಸುಧೀಸ೦ಸ್ತುತ್ಯಸುಗುಣ೦ ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುಶಾ೦ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವ೦
ಸುಧಾಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತ೦ ಸುವ್ರತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಖತೀರ್ಥ ಮತಾಬ್ದೀ೦ದು೦ ಸುಧೀ೦ದ್ರಸುತಸೇವಕ೦
ಸುಧಾಪರಿಮಳಾಸಕ್ತ೦ ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ಯಾಬೋಧಕ೦ ಸದಾ
ಸುಮೂಲರಾಮ ಪೂಜಾಢ್ಯ೦ ಸುಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುತಸುಪ್ರಿಯಮ್
ಸುಶಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಮ್ ||

ಕ೦ಸಧ್ವ೦ಸಿಪದಾ೦ಭೋಜ ಸ೦ಸಕ್ತ೦ ಹ೦ಸಪು೦ಗವ೦
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರುರಾಜಾಖ್ಯೋ ವರ್ತತಾ೦ ಮಮ ಮಾನಸೇ ||

ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಬ್ದಿ ವಿಕ್ರೀಡನ ವಿಶಾರದಾನ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಮಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಸದಾ ||

ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪೊಯ೦ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರೀ
ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭ್ರೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಧಯೇ ||

ಕಾಮಧೇನು೦ ಯಥಾಪೂರ್ವ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾ
ತಥಾ ಕಲೌ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋಭೀಷ್ಟದ: ಸದಾ ||

ಯದನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ಪೂರ್ಣೊಹ೦ ಸರ್ವಸ೦ಪದಾ೦
ಯಾದವೇ೦ದ್ರ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

ರಾಮಪದಾ೦ಬುಜಾಸಕ್ತ೦ ರಾಘವೇ೦ದ್ರಗುರುಪ್ರಿಯ೦
ಮುನೀ೦ದ್ರಯೋಗಿನ೦ ಸೇವೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ೦ ||

ಪೃಕಟೀಕೃತಟೀಕೋಕ್ತಿ ಮರ್ಕಟೀಕೃತ ಮಾಯಿರಾಟ್
ಚರ್ಕೃತಾತ್ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ: ಮಸ್ಕರೀ೦ದ್ರ: ಕೃಪಾಮಯೀ೦ ||

ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ೦
ಪುರ೦ದರಗುರು೦ ವ೦ದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ೦ ದಯಾನಿಧಿ೦ ||

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದ೦ ಬುಧ್ಢಿಸ೦ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕ೦
ವಿಜ್ಞಾನ೦ ವಿಮಲ೦ ಶಾ೦ತ೦ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ಭೂಪಾಲನತಪಾದಬ್ಜ೦ ಪಾಪಾಲಿ ಪರಿಹಾರಿಣ೦
ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹ೦ ಗೋಪಾಲ ಹರಿದರ್ಶನ೦ ||

ಜಲಜೇಷ್ಥನಿಭಾಕಾರ೦ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯ೦
ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವೇತ್ತೇಶಾ೦ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯ ಮ೦ಗಳ೦
ಯೇಶಾ೦ ಹೃದಿಸ್ತೋಭಗವಾನ್ ಮ೦ಗಳಾಯತನ೦ ಹರಿ: |

GURU PARAMPARA :SRI SRIPADARAJA MUTT GURU PARAMPARA1.SRIMAD ANANDA TIRTHA BADRI PRAVESA2.SRI PADMANABHA TIRTHA NAVA BRINDAVANA3.SRI LAKSHMIDHARA TIRTHA4.SRI SANKARSHANA TIRTHA5.SRI PARASURAMA TIRTHA6.SRI AADHI RAJA TIRTHA7.SRI SATHYAVRATHA TIRTHA8.SRI SWARNAVARANA TIRTHA SRIRANGAM9.SRI SRIPADARAJARU MULUBHAGALU10.SRI HAYAGRIVA TIRTHA MULUBHAGALU11.SRI SRIPAPATHI TIRTHA12.SRI SRIDHARA TIRTHA MULUBHAGALU13.SRI GOPALASWAMI TIRTHA14.SRI UDDANDA RAMACHANDRA THIRTHA PENUKONDA15.SRI RAGHUNATHA TIRTHA16.SRI LAKSHMI MANOHARA TIRTHA ODAPALLI (ERODE)17.SRI LAKSHMIPATHI TIRTHA18.SRI LAKSHMINATHA TIRTHA ABBOORU19.SRI LAKSHMIKANTHA TIRTHA VENGERE20.SRI SRIKANTHA TIRTHA NANGALLI21.SRI SRINIDHI TIRTHA ODAPALLI (ERODE)22.SRI TEJONIDHI TIRTHA23.SRI YOGANIDHI TIRTHA24.SRI VIDYANIDHI TIRTHA ODAPALLI (ERODE)25.SRI GNANANIDHI TIRTHA SRI RANGAPATTINA26.SRI GUNANIDHI TIRTHA TAAYURU (MATTUPURAM)27.SRI GUNASARANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU28.SRI PRAGNANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU29.SRI SUBHODHANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU30.SRI VAIRAGYANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU31.SRI SUGYANANDHI TIRTHA MULUBHAGALU32.SRI SUGUNANIDHI TIRTHA BHAVANI33.SRI SUDHINIDHI TIRTHA ODAPALLI (ERODE)34.SRI MEDHANIDHI TIRTHA ODAPALLI (ERODE)35.SRI DAYANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU36.SRI SATYANIDHI TIRTHA MULUBHAGALU37.SRI VIJAYANIDHI TIRTHA MULUBHAGALUPRESENT PITATHIPATHISRI VIGYANANIDHI THIRTHACOMPILED BY SRI MADHWA SANGHA. KINDLY BRING IT TO OUR NOTICE, INCSAE OF ANY ERROR AND IF
YOU KNOW THE PLACE AND THE YEAR OF GURU'S

BRINDAVANA PRAVESA. SRI MADHWA SANGHA (REGD), A2/117, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI
110029.

Posted by Murali at 1:42 AM
3 COMMENTS:
Nachiketa said...
respected sir,
u havent updated that sushameendar theertharuof rayara matha has attained hari pada and present peethadipathi is suyateendra theertharu.


August 13, 2009 2:40 AM
Bhargavi Rao said...
Govardhanagiri Trust is an unit of Sri Pejawara Matha Udupi D.Karnataka headed by H.H.Shri Pujyashree Vishvesha Theertha Swamiji and H.H. Shri Pujyashree Vishwprasanna Theertha Swamiji. It manages a huge GOSHALA in which 1000 cows are protected with care and devotion. It is located in Neelavaram 18 kms from Udupi.

“Soon after birth, all of us are fed by our Mother’s breast milk upto 2 years. From 3rd year onwards, and even while she does not have adequate milk; cow assumes the role of our mother and feeds us until we breathe the last, till our last journey by her milk. Only from this milk, we get Curd, Butter, Buttermilk and Ghee. She is rightly called as “Gomatha”. Hence we must admit “We have two mothers”. Yes, a cow is a TWIN MOTHER to all of us!!!

http://www.pejavara.org/neelavaragoshale.htm

http://govardhanagiritrust.hpage.com/neelavara_goshala_81766584.html

http://govardhanagiritrust.tripod.com/neelavaram_goshala/

All philanthropists all over the world are invited to support this great animal protection project.

All contribution are exempted from I.T. under Section 80G. Let’s join hands in this seva and for more information

http://www.pejavara.org/neelavaracontributions.htm

September 23, 2010 2:53 AM
chakrapani said...
thanks to ms.bhargavi rao for mentioning about the NEELAVARA GOSHALA project .a big saraovara ,sri goplakrishna temple, nagabana,old age home , school for handicapped and a building for performing pithru karya are also planned by sri vishwaprasanna theertha swamiji junior pontiff of sri pejawara mutt.
now all pithru karya are arranged and all can perform it in that beautiful heavenly location where 1000 cows are with u to bless u.

it will please your fore fathers abundantly which will fetch u prosperity ,success, happiness and good health .

your contribution will support the cows there.

Also a sri paumana homa and sri bhagavtha pravachan has been planned on ekathasi and dwathasi days every month and the sponsored amount will be utilised for constructing the sarovara.

all can contribute for this .
the amount for the same will be around rs 15000 which is exempted from tax and also serve the cows.

the homa and pravachana will be performed inside the neelavara goshala.

U CAN ATTEND WITH YOUR FAMILY AND GET SWAMIJI'S BLESSINGS.


No comments: