Tuesday, April 20, 2010

THENNANGUR EVENTS 2010

RADHE KRISHNA 20-04-2010


THENNAGUR EVENTS 2010EVENTS DURING JANUARY-DECEMBER 2010Date/s Month Year Day/s Event
1st January 2010 FRIDAY RADHA KALYANAM at
NARADA GANA SABHA
13th January 2010 WEDNESDAY BHOGI
14th Janaury 2010 THURSDAY PONGAL
21st Janaury 2010 THURSDAY THAI UTHIRATTADHI
VARUSHA ABISHEKAM
25th January 2010 MONDAY THAI KRITHIGAI
SATHGURUNATHAR JAYANTHI
30th January 2010 SATURDAY THAI POOSAM
12th February 2010 FRIDAY MAHA SIVARATHRI
28th February 2010 SUNDAY MAHA PRABHU JAYANTHI
16th March 2010 TUESDAY UGADI -
TELUGU NEW YEAR’S DAY
24th March 2010 WEDNESDAY SRI RAMA NAVAMI
27th March 2010 SATURDAY SEETHA KALYANAM at
THENNANGUR
28th March 2010 SUNDAY
29th March 2010 MONDAY PANGUNI UTHIRAM
MEENAKSHI KALYANAM
14th April 2010 WEDNESDAY TAMIL NEW YEAR’S DAY
SAMASHTI PADA POOJA
PANDURANGAN PAZHA ALANKARAM
(Decoration by Fruits)
19th April 2010 MONDAY SRI SANKARA JAYANTHI
28th April 2010 WEDNESDAY CHITRA POURNAMI
28th April 2010 WEDNESDAY VASANTHA UTSAVAM AT THENNANGUR
30th April 2010 FRIDAY
16th May 2010 SUNDAY AKSHAYA THRITHIYAI PANDURANGAN’S
BIRTHDAY
18th June 2010 FRIDAY BAKTHOTSAVAM
22nd June 2010 TUESDY
19th June 2010 SATURDAY AANI THIRUMANJANAM (NATARAJAR
ABISHEKAM)
22nd June 2010 TUESDAY ASHADA EKADESI
25th July 2010 SUNDAY VYASA POOJA
4th August 2010 WEDNESDAY AADI KRITHIGAI
6th August 2010 FRIDAY NAMAJI JAYANTHI
12th August 2010 THURSDAY AADI POORAM - ANDAL KALYANAM
24th August 2010 TUESDAY AVANI AVITTAM
29th August 2010 SUNDAY BHAGAVATHA SAPTHAHAM
4th September 2010 SATURDAY
1st September 2010 WEDNESDAY GOKULASHTAMI
5th September 2010 SUNDAY NANDOTSAVAM
5th September 2010 SUNDAY GURUJI MAHAPOOJA
7th September 2010 TUESDAY
11th September 2010 SATURDAY VINAYAKA CHATHURTHI
7th October 2010 THURSDAY MAHALAYA AMAVASAI
8th October 2010 FRIDAY NAVARATHRI BEGINS
13th October 2010 WEDNESDAY NAMAJI ARADHANA
16th October 2010 SATURDAY SARASWATHI POOJA
17th October 2010 SUNDAY VIJAYA DASAMI
22nd October 2010 FRIDAY ANNABISHEKAM to
SWAMI SUNDARESWARAR
22nd October 2010 FRIDAY PAVITHROTSAVAM
24th October 2010 SUNDAY
5th November 2010 FRIDAY DEEPAVALI
11th November 2010 THURSDAY SKANDA SASHTI
17th November 2010 WEDNESDAY KARTHIGAI EKADESI
21st November 2010 SUNDAY KARTHIGAI DEEPAM
17th December 2010 FRIDAY VAIKUNTA EKADESI
18th December 2010 SATURDAY SATHGURUNATHAR ARADHANA
20th December 2010 MONDAY